Nyt projekt: ‘Beslutningsstøtte ved underretninger’

Nyt samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter og VIA University College.

Vi skal hjælpe med IT-understøttelse af projektet ‘Beslutningsstøtte ved underretninger’, som gennemføres af VIA University College og TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet. Projektet er finansieret af TrygFonden.

Det overordnede formål med projektet er at udvikle et statistisk redskab, der ved at trække på tilgængelige data om et konkret barn og dets familieforhold kan bidrage til sagsbehandlerens vurderingen af, hvor sandsynligt det er, at barnet har brug for offentlig hjælp. Den systematiske risikovurdering er tiltænkt som et værktøj, der kan hjælpe med at tilvejebringe og sammenfatte en kompleks mængde information, der kan kvalificere sagsbehandlernes beslutning.

TrygFondens Børneforskningscenter er et interdisciplinært forskningscenter, der hører under Aarhus Universitets fakultet Aarhus BSS. Centret arbejder med effektforskning om børn og unges trivsel og har mere end 60 tilknyttede forskere inden for økonomi, pædagogik, psykologi, statskundskab, kriminologi, børns udvikling samt sprog.

VIAs forskning og udvikling er med til at udvikle nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer. De laver primært anvendt forskning i tæt samarbejde med private og offentlige partnere.