Vi sikrer dig og dine data

Datasikkerhed prioriteres med god grund højt i forbindelse med forskningsprojekter. Det samme gør overholdelse af de til enhver tid gældende love og regler for opsamling og anvendelse af data.

Som din samarbejdspartner sørger vi for, at du har styr på begge dele.

GDPR

EU’s persondataforordning, GDPR, trådte i kraft den 25. maj 2018. GDPR står for General Data Protection Regulation og omtales på dansk også som databeskyttelsesforordningen.

Arbejder du som forsker med personoplysninger, skal du følge GDPR-reglerne til punkt og prikke. Det gælder alt fra opbevaring og behandling af forskningsdata til håndtering af e-mail.

Vi tager os af reglerne og sikkerheden, så du kan koncentrere dig om at forske

Samarbejder du med os, sikrer vi dine data, så andre ikke får adgang til dem, og intet går tabt. Samtidig sørger vi for, at dit projekt efterlever kravene i GDPR og anden relevant lovgivning.

Vi følger løbende udviklingen for at sikre compliance for vores kunder. Sker der lovændringer, som har indflydelse på dit projekt, er vi opmærksomme på dem.

Det betyder, at du kan bruge dine kræfter på det, det hele drejer sig om. Vi tager os af reglerne og sikkerheden, så du kan koncentrere dig om at forske.