Lejre Kommune har FOKUS på beskæftigelsesindsatsen

Jobcenter Lejre anvender FOKUS til progressionsmålinger og melder om stor tilfredshed med systemet. Særligt den visuelle fremstilling vækker begejstring.

Jobcenter Lejre har siden efteråret 2017 anvendt Indiesofts IT-system FOKUS i arbejdet med beskæftigelsesindikatorer og progressionsmåling for borgere i såvel målgruppen af dagpengemodtagere som jobparate og aktivitetsparate.

Beslutningen blev truffet, fordi jobcentret ønskede at styrke brugen af progressionsmålinger i beskæftigelsesindsatsen.

– FOKUS levede op til alle de krav, vi havde til den IT-løsning, der skulle understøtte vores arbejde med progressionsmålinger, siger projektleder og udviklingskonsulent Signe Kramer. Billede: Jobcenter Lejre/Signe Kramer.

– Progressionsmålinger gør både noget på borgerniveau, på sagsbehandlerniveau og på ledelsesniveau, siger Signe Kramer, projektleder og udviklingskonsulent i Jobcenter Lejre.

– På borgerniveau handler det om, at man får synliggjort de små skridt på vejen til job og får en idé om, hvad det næste skridt kan være. Det kan både skabe empowerment og motivation, at man kan følge sin udvikling og se, at man faktisk rykker sig tættere på arbejdsmarkedet, forklarer hun.

– For sagsbehandlerne – eller rådgiverne, som det hedder her hos os – har progressionsmålinger den styrke, at de fungerer som et dialogværktøj, der guider rådgiveren gennem samtalen, så han eller hun når rundt om alle de ting, det er vigtigt at komme rundt om. På den måde kan de skabe struktur på samtalen, uddyber Signe Kramer.

– På ledelsesniveau skaber de data, der giver yderligere indblik i vores målgrupper og indsatser, tilføjer hun.

Den visuelle fremstilling spillede en afgørende rolle

Et centralt element i FOKUS er programmets edderkoppediagrammer, som både borgere og sagsbehandlere udfylder. Diagrammerne udtrykker visuelt, hvordan borgeren og sagsbehandleren oplever borgerens situation, og den grafiske fremstilling gør det let at se, hvor det går godt, og hvor skoen trykker.

For Jobcenter Lejre var FOKUS’ visuelle fremstilling af progressionen en væsentlig årsag til beslutningen om at vælge FOKUS, fortæller Signe Kramer.

– Edderkoppediagrammerne var afgørende for, at det var FOKUS, vi valgte. Edderkoppediagrammerne gør, at man tydeligt kan se, hvad det er for nogle områder, der halter bagud i forhold til andre, og hvor det giver mening at sætte ind, siger hun.

Samtidig fik Jobcenter Lejre med FOKUS en IT-løsning, som stod mål med de behov, jobcentret havde.

– FOKUS levede op til alle de krav, vi havde til den IT-løsning, der skulle understøtte vores arbejde med progressionsmålinger. Et af dem var, at det skulle være muligt at fremstille målingerne visuelt på en nem og overskuelig måde. Et andet var, at det skulle være et simpelt og brugervenligt system. Et tredje var, at det skulle være et system med en hurtig reaktionstid, så man ikke skal sidde og vente på, at det loader, siger Signe Kramer.

Stor tilfredshed blandt medarbejdere og borgere

Jobcenter Lejre har for alvor rullet FOKUS ud i starten af 2018, og blandt medarbejderne er der stor tilfredshed med progressionsmålingsværktøjet.

– Medarbejdere siger samstemmende, at FOKUS er nemt at bruge. Jeg tror, det var en vigtig prioritering, at det skulle være brugervenligt og let at gå til, for jeg kan høre, at det er det, der kommer positive tilbagemeldinger på nu, siger Signe Kramer og tilføjer, at også borgerne er glade for FOKUS.

– Tilbagemeldingen fra borgerne har været positiv. De er især glade for det visuelle, altså edderkoppediagrammet. De synes, det er nemt at forholde sig til, siger hun.

Vores helt egen skræddersyede løsning

FOKUS kan justeres efter konkrete behov, og det er det blevet i Lejre. Justeringerne betyder, at Jobcenter Lejres version af FOKUS rummer de funktioner, medarbejderne i kommunens jobcenter har brug for, og processen omkring justeringerne har været smidig, fortæller Signe Kramer.

– Min dialog med Indiesoft har været meget positiv. Jeg har oplevet stor fleksibilitet og åbenhed i forhold til at få lavet små justeringer i systemet, som gør det til vores helt egen skræddersyede løsning, siger hun.

Justeringerne har blandt andet gjort journaliseringen af registreringerne lettere for medarbejderne på jobcentret.

– Et eksempel er, at vi har fået lavet en knap, der gør, at vi kan printe til pdf. Det var vigtigt for os, da vi har journaliseringspligt og derfor journaliserer alle registreringer i vores fagsystem, fortæller Signe Kramer.

– Et andet eksempel er et kommentarfelt, vi har fået lavet, fordi nogle af vores medarbejdere efterspurgte, at man kunne skrive notater direkte i det print, man lægger over i fagsystemet, fortsætter hun.

– Det kan lyde som små ting, men de gør en stor forskel. Det, at vi let kan få tilpasset programmet efter vores behov, har betydning for vores medarbejdere, der arbejder i programmet hver dag, siger Signe Kramer.

Vil anbefale FOKUS til andre jobcentre

Adspurgt, om hun vil anbefale FOKUS til andre jobcentre, er Signe Kramer ikke i tvivl.

– Det vil jeg gerne. Jeg har ikke haft anledning til andet. Min oplevelse af systemets agilitet og dialogen med leverandøren har været super fin. Samtidig har der været positive tilbagemeldinger fra dem, der bruger programmet til daglig, afslutter hun.