Om FOKUS

FOKUS

FOKUS er en digital løsning til jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

FOKUS understøtter progressionsmåling.

FOKUS er et samtaleværktøj, som sigter på at få en god dialog.

FOKUS bringer borgeren i centrum.

FOKUS er baseret på den nyeste forskning.

Til gavn for alle

FOKUS hjælper borgeren med at …

 • få taletid
 • ​reflektere over egen situation
 • få indsigt i egen situation
 • forstå hvad der er vigtigt for at få et job
 • eller starte på en uddannelse
 • komme i fokus

FOKUS hjælper sagsbehandleren med at …

 • skabe struktur om samtalen med borgeren
 • få indsigt i borgerens situation
 • fokusere på de rigtige kompetencer og evner hos borgeren
 • målrette indsatsen for den enkelte borger
 • vejlede og støtte borgeren bedst muligt
 • ​styre det daglige arbejde

FOKUS hjælper jobcentret med at …

 • basere uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen på evidens og veldokumenteret forskning
 • opstille klare styringsmål
 • evaluere indsatsen løbende
 • kvalitetssikre indsatsen løbende
 • effektivisere indsatsen løbende

Politisk opmærksomhed

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udtalt:

Det afgørende med de nye forskningsresultater er, at vi nu får spredt den viden og ikke mindst sikrer, at de forskellige jobcentre rundt om i landet bruger de redskaber, som forskningen nu viser virker.

Baggrund

​FOKUS er udviklet i forbindelse med Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), som er det hidtil mest omfattende videnskabelige progressionsmålingsstudie, der har undersøgt, hvad der rent faktisk gør, at udsatte kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde.

​Projektet har undersøgt sammenhængen mellem udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og sandsynligheden for, at den udsatte kontanthjælpsmodtager kommer i arbejde.

Det viser sig, at der er en række indikatorer, der i særlig grad kan forudsige, om udsatte kontanthjælpsmodtagere begynder at søge job, og om de kommer i job. Den viden kan bruges til at kvalitetssikre og evaluere effekten af beskæftigelsesindsatsen til gavn for alle involverede parter.

BIP er gennemført som et samarbejde mellem forskere på Aarhus Universitet og Væksthusets Forskningscenter.

En bedre samtale

FOKUS hjælper sagsbehandleren med at få en god samtale med borgeren.

Der kommer struktur på samtalen. Sagsbehandleren får lettere ved at aflæse, hvor borgeren har stærke sider, og hvor der er barrierer, der virker hindrende. Det bliver lettere at sætte målrettet ind på et eller flere specifikke områder.

For borgeren er det motiverende, at der er en rød tråd gennem samtalerne. Det bliver mere konkret og genkendeligt. Det har en effekt for den enkelte selv at skulle tage stilling til en række fokuserede spørgsmål. Alt i alt bliver vejen til job eller uddannelse kortere.

Vigtigste Indikatorer

FOKUS understøtter, at der lægges vægt på de indikatorer, som øger jobsandsynligheden mest.

Borgerindikatorer

 • Helbredsmestring
 • Troen på at kunne klare et arbejde
 • Samarbejdsevner
 • Jobsøgningsadfærd
 • Lønkrav

Sagsbehandlerindikatorer

 • Sagsbehandlers tro på at borger kommer i job
 • ​Målrettethed

Gode resultater

Resultaterne taler for sig selv.

Det er nu veldokumenteret, at det er disse parametre, som har direkte sammenhæng med, hvor tæt borgeren er på at komme i job.

FOKUS understøtter, at der fokuseres på netop disse parametre.

Forskerne bag BIP anslår ud fra de samlede analyser, at man vil kunne reducere antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere med ti procent.

​Moden løsning

FOKUS har været anvendt af 10 jobcentre og indeholder over 27.000 besvarelser fra borgere og sagsbehandlere.

FOKUS er let at administrere og let at anvende for såvel borgere som sagsbehandlere.

Cloud-baseret

FOKUS er en modulær cloud løsning, som fjerner alt besvær for IT-afdelingen.

Der kræves ikke indkøb og installation af hverken hardware eller software. FOKUS bliver automatisk opdateret med nye versioner, når de er tilgængelige.

FOKUS tilgås direkte via en browser fra PC eller Mac.

FOKUS driftes hos en stor professionel hostingpartner indenfor EU.

Integration til andre systemer

Alle data i FOKUS er tilgængelige via et åbent API, således at andre systemer kan tilgå disse.

Ligeledes kan vi være behjælpelig med at udvikle integrationer i det omfang, det ønskes.

Arkivloven

Rigsarkivet har givet tilsagn om, at der ikke skal arkiveres fra FOKUS.

Persondataloven

FOKUS lever op til persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen som driftssystem.

I forbindelse med implementering vil der blive indgået en databehandleraftale.

Brochure

FOKUS indeholder en række rapporter, som kan anvendes til at skabe overblik, give status, måle progression, udtrække statistikker med videre.

​Dem kan du se eksempler på i vores brochure om FOKUS.