Nyt projekt: ”Beslutningsstøtte ved underretninger”

TrygFondens Børneforskningscenter og VIA University College

Nyt samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter og VIA University College

Vi skal hjælpe med IT-understøttelse af projektet ”Beslutningsstøtte ved underretninger”, som gennemføres af VIA University College og TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet. Projektet er finansieret af TrygFonden.

Det overordnede formål med projektet er at udvikle et statistisk redskab, der ved at trække på tilgængelige data om et konkret barn og dets familieforhold kan bidrage til sagsbehandlerens vurderingen af, hvor sandsynligt det er, at barnet har brug for offentlig hjælp. Den systematiske risikovurdering er tiltænkt som et værktøj, der kan hjælpe med at tilvejebringe og sammenfatte en kompleks mængde information, der kan kvalificere sagsbehandlernes beslutning.

TrygFondens Børneforskningscenter er et interdisciplinært forskningscenter, der hører under Aarhus Universitets fakultet Aarhus BSS. Centret arbejder med effektforskning om børn og unges trivsel og har mere end 60 tilknyttede forskere inden for økonomi, pædagogik, psykologi, statskundskab, kriminologi, børns udvikling samt sprog.

VIAs forskning og udvikling er med til at udvikle nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer. De laver primært anvendt forskning i tæt samarbejde med private og offentlige partnere.

Ny kunde: Brøndby Kommune

Jobcenter Brøndby har tidligere foretaget progressionsmålinger i et egenudviklet system baseret på Excel.

I forbindelse med opstart af FOKUS hjalp vi med konvertering af eksisterende borgerbesvarelser.

Jobcenter Brøndby anvender såvel spørgeskemaer med BIP-spørgsmålene som “Flere skal med”-skemaet til en række forskellige borgergrupper.

Ny kunde: Lejre Kommune

Jobcentret i Lejre Kommune anvender FOKUS til progressionsmåling i flere sammenhænge, eksempelvis ”Flere skal med” og et projekt under Styrelsen for International Rekruttering og Integration i samarbejde med VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Målgruppen omfatter en række forskellige borgergrupper, og i alt 12 forskellige spørgeskemaer er taget i brug.

STAR godkender FOKUS til ”Flere skal med”

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har iværksat et initiativ under navnet ”Flere skal med”.

Formålet er at flest mulige aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet.

En kommune som deltager i initiativet er forpligtet til løbende at monitorere og følge op på fremdrift.

Der er udviklet en spørgsmålsramme, som skal anvendes til progressionsmåling og kommunen er forpligtiget til at levere data tilbage til STAR.

STAR har godkendt FOKUS som indberetningsplatform for ”Flere skal med”.

Ny adresse ved Sankt Hans Torv

Indiesoft er flyttet ind i det gamle domhus ved Sankt Hans Torv på adressen Blegdamsvej 6, 2200 København N.

Her bor vi sammen med andre mindre virksomheder og startups, som alle har glæde af at kunne netværke og arbejde sammen på kryds og tværs.

Nomad Workspace står der på skiltet over døren. Ved lejlighed kan vi måske få lov til at byde på en kop kaffe?