STAR godkender FOKUS til ”Flere skal med”

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har iværksat et initiativ under navnet ”Flere skal med”.

Formålet er at flest mulige aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet.

En kommune som deltager i initiativet er forpligtet til løbende at monitorere og følge op på fremdrift.

Der er udviklet en spørgsmålsramme, som skal anvendes til progressionsmåling og kommunen er forpligtiget til at levere data tilbage til STAR.

STAR har godkendt FOKUS som indberetningsplatform for ”Flere skal med”.